Monte Tossal Kort (13/02/2013)
Category: Training
Map/area: Monte Tossal
Country: Spain
Discipline: Sprint
Distance: 1.97 km
Time: 12:30
Average HR: 154
Maximum HR: 164

Vi løp den korte sprintløypen rolig, og det var veldig vanskelig. Mye veivalg og forsiktig kartlesing var nødvendig. Det var så lett å løpe feil vei.

We jogged the short sprint course, and it was very difficult. Lots of routechoice and careful map reading was necessary. It was so easy to run the wrong way.

Show comments (0)
 
Monte Tossal Kort (13/02/2013) Monte Tossal Kort (13/02/2013)