Blommen korridor og kurvetrening (28/01/2013)
Category: Training
Map/area: Blommen
Country: Norway
Distance: 16.13 km
Time: 118:52
Average HR: 144
Maximum HR: 169

Ganske vanskelig trening på Blommen. I den første korridoren had jeg dårlig retning men bestandsgrensene var veldig gammle og dårlig å bruke. Post plukken var bra, bare 2 var dårlig fordi jeg stoppet litt for tidlig. Andre korridoren var bra, og kurvetreningen var bra også. På 17 var kartet kjempe dårlig, og 19 var grønt men jeg stopped for tidlig.

Pretty difficult training at Blommen. In the first corridor I had bad direction but the vegetation boundaries vwere very old and bad to use. The control picking was good, on 2 was bad because I stopped a bit short. The second corridor was good, and the countour only section went well too. On 17 the map was really bad, and 19 was quite green, but I stopped short.

Show comments (0)
 
Blommen korridor og kurvetrening (28/01/2013) Blommen korridor og kurvetrening (28/01/2013)