Garnes (12/01/2013)
Category: Training
Map/area: Garnes
Country: Norway
Distance: 8.49 km
Time: 69:02
Average HR: 163
Maximum HR: 174

I dag sprang jeg en løype Arne laget på Garnes. Det er et vanskelig kart, men jeg hadde kontroll og derfor nesten ingen bom. Bare på 10. hvor jeg så Arne og han distraherte meg. Du kunne si det var en bom på 9. men jeg tror ikke det. Det er mye for vanskelig å treffe posten når du har ingen detaljer før posten, og hvis du spring sakte å være forsiktig jeg tror ikke du har mer sjanse til å treffe posten. Hva jeg gjorde var å bruke mitt kompass og ha en bra retning og bare spring og se meg rundt. Så når jeg traff stien bak posten, jeg vet å løpe til venstre hvis det er grønt foran, eller til høyre hvis det er hvite, og så tilbake i skogen. Jeg tror det er like raskt som å løpe forsiktig. Hva tror andre folk om denne posten?
Kartet var litt vanskelig å forstå når jeg leste den små detaljene, men det var ganske bra. Neste trening her: Natt uten poster.

Today I ran a course Arne made at Garnes. It is a difficult map, but I had control and therefore almost no mistakes. Only on 10 where I saw Arne and he distracted me. You could say it was a mistake on 9 but I don’t think so. It is much too difficult to hit the control when you have no details before the control, and if you run slowly to be careful I don’t think you have more chance of hitting the control. What I did was to use my compass and have a good direction, and just run and look around. So when I hit the track behind the control, I know to run to the left if it is green in front, or to the right if it is white, and then back into the forest. I think it is as fast as running carefully. What do other people think about this control?
The map was a bit difficult to understand when I read the small details, but it was quite good. Next training here: Night without controls.

Show comments (0)
 
Garnes (12/01/2013) Garnes (12/01/2013)